پژوهش جدید در انگلستان نشان می‌دهد ۸۴ درصد از بازی‌بازان کنسولی پلی‌استیشن ۵ را ترجیح می‌دهند

پژوهش جدید در انگلستان نشان می‌دهد ۸۴ درصد از بازی‌بازان کنسولی پلی‌استیشن ۵ را ترجیح می‌دهند

بر اساس تحقیقات و پژوهش‌های جدید انجام شده در انگلستان، بیش از نیمی از بازی‌بازان برنامه دارند در سه ماهه‌ی ابتدایی عرضه‌ی کنسول‌های نسل بعدی،…